מועצה מקומית בית אל
 

 

הזמנה וסדר יום לישיבת מליאה מתאריך 25.4.2017קבצים מצורפים
קובץ1: הזמנה וסדר יום לישיבת מליאה
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il