מועצה מקומית בית אל
 

 

ביטול תחנת האוטובוס בביטוח הלאומי בירושלים

 

כ"ו באדר תשע"ח

13.2018

 

 

לתושבים שלום רב,

החל מיום רביעי, כ"ז באדר תשע"ח, 14.3.2015

תבוטל תחנת האוטובוס של הביטוח הלאומי

תחנת האוטובוס התחילית והסופית תהיה בתחנת גשר המיתרים

 

לתשומת לבכם

 

 מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il