מועצה מקומית בית אל
 

 

פרוטוקול 3.2018

ראה קובץ מצורף מטהקבצים מצורפים
קובץ1: פרוטוקול 3.2018
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il