מועצה מקומית בית אל
 

 

הגשת מועמדות לסטודנטים עבור מלגה של מפעל הפיס לשנה"ל תשע"טקבצים מצורפים
קובץ1:
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il