מועצה מקומית בית אל
 

 

קישור לאתר הבחירות של משרד הפנים בכתובת

קישור לאתר הבחירות של משרד הפנים בכתובת : http://boharim.org.il

(באתר זה ניתן למצוא את המידע הנדרש גם לבוחרים וגם למועמדים).

 

קישור למידע בדבר כינויים ואותיות התפוסים ע"י סיעות הכנסת :

http://bechirot.gov.il/election/municipal_elections_2018/Pages/municipal_elections_2018.aspx

 מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il