מועצה מקומית בית אל
 

 

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

 


מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

מנהלת הבחירות למועצה מקומית בית אל

 

1. אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית בית אל רשאי להצביע בקלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:
מספר הקלפי מקום הקלפי מען הקלפי
1.0 מועדון גיל הזהב מבוא התקומה


2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
  מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
  מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.
3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.
הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

 

*  "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

גלי דוידסון
             מנהלת הבחירות
 מועצה מקומית בית אלמועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il