מועצה מקומית בית אל
 

 

הודעה לבוחר

מ ו ד ע ה

 בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית

 ולמועצת הרשות המקומית בית אל

===========================================

 

הזכות לבחור

  1. בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת

           הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי

           תקף או רישיון נהיגה . 

 

פתקי הצבעה                                                             

  1. פתק ההצבעה למועצה הוא בצבע לבן ופתק ההצבעה לראש הרשות המקומית הוא בצבע צהוב.

 

אופן ההצבעה                                                            

  1. לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו לועדת הקלפי, והיא מצאה את שמו רשום ברשימת הבוחרים, הבוחר יקבל ממנה שתי מעטפות הצבעה:

 

אחת בצבע לבן - להצבעה למועצת הרשות.

אחת בצבע צהוב - להצבעה לראש הרשות.

הבוחר יכנס עם שתי המעטפות לתא ההצבעה ושם ימצא במדף מיוחד צרורות של פתקי הצבעה שונים;

 

            א.   פתקי הצבעה לבנים - למועצת הרשות - עליהם מודפסות האותיות השונות של כל רשימות המועמדים שאושרו;

 

            ב.   פתקי הצבעה צהובים - של המועמדים השונים לראשות הרשות המקומית - עליהם      מודפסים שמותיהם השונים, של כל מועמד בנפרד, כפי שאושר.

 

על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקבל מאת ועדת הקלפי, פתק הצבעה לבן אחד, לפי בחירתו לתוך מעטפה לבנה ופתק הצבעה צהוב אחד, לפי בחירתו לתוך מעטפה צהובה.

לאחר מכן יסגור את המעטפות, יצא מתא ההצבעה וישלשל את המעטפות הסגורות לתוך הקלפי, לעיני ועדת הקלפי, אשר תחזיר לו את התעודה המזהה. עם החזרת התעודה תמה הצבעתו של הבוחר, אשר יעזוב את חדר ועדת הקלפי.

 

  1. נא להיזהר ולא לשים לתוך מעטפה לבנה פתק צהוב, לא לשים לתוך מעטפה צהובה פתק לבן ולא לשים פתקים משני צבעים לתוך מעטפה אחת.

 

  1. יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם פקיד הבחירות.

 

                                                                                                            גלי דוידסון

                                                                                               מנהלת הבחירות

                                                                                          מועצה מקומית בית אל

 קבצים מצורפים
קובץ1:


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il