מועצה מקומית בית אל
 

 

עדכון מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה

    מנהל הבחירות למועצה המקומית בית אל

 מודעה

בדבר מועמדים לראשות הרשות המקומית ובדבר רשימות מועמדים למועצה,

כינוייהן ואותיותיהן

 

בהתאם לאמור בסעיף 54(א)(1) לחוק הריני מודיעה בזאת כי לצורך הבחירות לרשות המקומית בית אל אשר יקוימו ביום שלישי כא' חשוון התשע"ט, 30/10/18 הוגשו ואושרו הצעות המועמדים לראשות הרשות ורשימות המועמדים למועצה המפורטים מטה:

 שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה רצוף, אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו התעכבה עד לאחר שעה זו.

 (א)   מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: ‎‎‎‎‎

סמל  קלפי                        מקום הקלפי (הכתובת) תיאור המקום סמל רכוז   
1 מועדון פייס גיל הזהב שכונה א', רחוב מבוא התקומה 4
2 מועדון פסיפס                      2
3 מועדון פייס גיל הזהב שכונה א', רחוב מבוא התקומה 4
4 מועדון פסיפס                      2
5 מועדון פייס גיל הזהב שכונה א', רחוב מבוא התקומה 4

 

(ב)   מקום הקלפי שנקבעה כנגישה למוגבלי ניידות היא:
          קלפי מס' 1.0 מועדון פייס גיל הזהב שכונה א', רחוב מבוא התקומה

    

 (ג)   הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:

 

(1) רשימה: בית אל שלי בראשות: אלון שי וסימנה: שי

מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

כתובתו של המועמד

1

אלון שי

בית אל

2

לואיס גלעד

בית אל

3

הרוש אבלין

בית אל

4

גבעון שרה

בית אל

5

אלגביש יוסף

בית אל

6

שרון אסנת

בית אל

7

נמן רחמים

בית אל

8

ברוכי אסף

בית אל

9

המר מאיר

בית אל

10

קנדיל יניב

בית אל

11

לרנר משה

בית אל

12

שטרית יעקב

בית אל

13

דהאן מוריה

בית אל

14

קאהן משה

בית אל

15

מורנו משה

בית אל

              

בא כוח הרשימה הוא מר ברוכי אסף  הגר בבית אל.

                 וממלא מקומו היא גב'     אבלין הרוש  הגרה בבית אל.

 

 

 

(2) רשימה: עלה נעלה בית אל בראשות: יעל בן ישר וסימנה: ל          

                        

מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

כתובתו של המועמד

1

בן ישר יעל

בית אל

2

הירש אריה

בית אל

3

ולוך אהובה

בית אל

4

לוזון דביר ישראל

בית אל

 

בא כוח הרשימה היא גב': בן ישר יעל הגרה: בבית אל.

         וממלא מקומה הוא מר בן ישר רפאל הגר: בבית אל.

 

 

 

(3) רשימה: תנופה לבית אל וסימנה: אב

                        

מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

כתובתו של המועמד

1

כהן משה

בית אל

2

סילברשטיין חיים

בית אל

3

פרויליך יאיר

בית אל

4

יפה רבקה

בית אל

5

שנרב מתניה

בית אל

6

טובי אברהם

בית אל

7

קרפין משה

בית אל

8

סיימון ג'ודית רחל

בית אל

9

רוזנטל שלמה

בית אל

10

וייסרויזן מרדכי

בית אל

11

ליברמן גלית

בית אל

12

גלבוע דורון

בית אל

13

מייזלס עועם דביר

בית אל

14

קפקה אלישיב

בית אל

15

לסקר שאול

בית אל

16

עשוש דן נסים

בית אל

17

דוכן שלמה ג'ורג'

בית אל

18

פיוטרקובסקי חנוך

בית אל

בא כוח הרשימה הוא מר כהן משה הגר בבית אל.

                   וממלא מקומו הוא מר סילברשטיין חיים הגר בבית אל.

 

 

(4) רשימה: יחד למועצת בית אל וסימנה: יח     

                        

מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

כתובתו של המועמד

1

סלע יעקב מיכאל

בית אל

2

צונץ נפתלי

בית אל

3

מאיר משה

בית אל

4

משולם גילי אסתר

בית אל

5

אלסטר יהודה

בית אל

6

צחי אפרת

בית אל

7

דביר צביה

בית אל

8

מאיר יהודית

בית אל

9

פלסר יאיר מרדכי

בית אל

 

בא כוח הרשימה הוא מר פלסר יאיר מרדכי הגר בבית אל.

         וממלא מקומו הוא מר צונץ נפתלי הגר בבית אל.

 


 

(5) רשימה: בית אל ג וסימנה: נץ           

                        

מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

כתובתו של המועמד

1

גרני הדר

בית אל

2

קולטה נתנאל

בית אל

3

גדרון יוחאי

בית אל

4

גרני בנימין

בית אל

 

בא כוח הרשימה הוא מר: גרני הדר הגר: בבית אל.

         וממלא מקומו הוא מר קולטה נתנאל הגר: בבית אל.

 

  

(ה) רשימות המועמדים המפורטות להלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת מנדטים:

  1. רשימת מועמדים אשר כינויה הוא בית אל שלי וסימנה שי

                     עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא תנופה לבית אל וסימנה אב

 

  1. רשימת מועמדים אשר כינויה הוא יחד למועצת בית אל וסימנה: יח

                     עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא עלה נעלה בית אל וסימנה ל

 

 

 

                                                                         גלי דוידסון

                                                                       מנהלת הבחירות

                                                                      מועצה מקומית בית אל

 

 

 

 

 

    

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il