מועצה מקומית בית אל
 

 

לבירור הזכאות לבחור ומקום ההצבעה

להלן קישור לאתר של משרד הפנים בו ניתן לברר באיזה קלפי את/ה אמור/ה להצביע: https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il