מועצה מקומית בית אל
 

 

הודעה רשמית על תוצאות הבחירות

להלן תוצאות הבחירות למועצה המקומית בית אל כפי שנמסרו על ידי המפקחת הארצית על הבחירות

ראה קבצים מצורפים מטה:קבצים מצורפים
קובץ1: תוצאות בחירת חברי מליאה
קובץ2: תוצאות בחירת ראש מועצה


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il