מועצה מקומית בית אל
 

 

דבר ראש המועצה - מתוך ידיעון תרומה התשע"ט

תקציב המועצה לשנת 2019
השבוע התקיימה ישיבת מליאה בנושא תקציב המועצה לשנת 2019. התקיימו דיונים מקצועיים וענייניים שבהם מנהלי מחלקות המועצה פרסו את תכניות העבודה, את היעדים לשנת 2019 ואת היעדים שהושגו בשנת 2018. בשבועות האחרונים קיימנו מספר ישיבות הכנה ארוכות שבהן חברי המליאה מכל הסיעות היו שותפים, הם למדו את הנושאים, העירו את הערותיהם ואת הארותיהם. דבריהם נלקחו בחשבון ונערכו שינויים בתקציב בהתאם לכך. כמו כן, בתקציב הובאו בחשבון צרכים רבים של האוכלוסיות המגוונות ביישוב.
חשוב להדגיש כי כל הדיונים התנהלו באופן נינוח ומקצועי. בסיום הישיבה היה ברור כי התקציב הינו תקין ומוסכם על כולם, למרות זאת, מסיבות שאינן קשורות כלל לגוף התקציב, חברים מסוימים בחרו להתנגד לתקציב.
חשוב לי להדגיש כי בניהול המועצה במשך השנים הקפדתי תמיד לתת מענה ומקום לכולם. אני פועל מתוך הבנת הצרכים של כל תושבי היישוב ובעדינות הראויה אני כל הזמן חותר לדאוג לכלל גווני האוכלוסייה.
אני מתכוון להעלות לדיון שוב את התקציב. אני בטוח כי במידה והשיקולים של החברים יהיו ענייניים התקציב יעבור ונוכל להמשיך ולעבוד ביחד למען בית אל. אני קורא לכולם לפעול באחריות ציבורית.
בע"ה נמשיך לעשות ולהצליח!
ביטחון
האלוף נדב פדן, מפקד פיקוד מרכז, ביקר השבוע במועצה, הביקור החל בסיור באתר חלום יעקב, שם קיבל סקירה מפי ד"ר חגי בן ארצי. לאחר מכן המשיך לסיור במספר מוקדים ביישוב בהם נדרש עיבוי של מרכיבי הביטחון, הצגנו בפני האלוף את הצרכים הביטחוניים הדרושים לשמירה על בטחון התושבים. בהמשך הגיע האלוף לסיור בבית המדרש של הישיבה הגבוהה ואצל הרב זלמן מלמד שליט״א שם הוצגה פעילות המכינה הקד"צ ומוסדות קרית הישיבה. האלוף התרשם מאוד מהעשייה המיוחדת ביישוב, מההיסטוריה של בית-אל, המקום בו חלם יעקב את חלומו המפורסם והתפעל מהמרקם האנושי המיוחד ביישוב. האלוף אמר כי הוא מכיר בחשיבות הסדרת ציר הכניסה ליישוב והוא רתום לקדם את הרחבת הכביש הקיים או לחלופין סלילת כביש גישה נוסף.
כמו כן, הוא רואה חשיבות רבה בחיזוק מרכיבי הביטחון ביישוב ושמירה על ביטחון תושבי המועצה והאזור כולו.
וותיקים בקהילה
בשבוע שעבר התקיים האירוע השנתי החגיגי של עמותת 'וותיקים בקהילה'. כמו תמיד, אני מתרגש מחדש להשתתף באירועים הללו ושמח להיות שותף יחד עם הוותיקים היקרים שלנו שהקימו את מפעל ההתיישבות המפואר. באירוע הודיתי לעמותת ותיקים בקהילה שמובילה תהליכים למען אוכלוסיית הוותיקים ולכל הפעילים שמקדמים תרבות ופנאי, התנדבויות ועשייה למען הקהילה וכמובן לחבורת הוותיקים שבזכותה אנחנו נמצאים כאן.
בברכה,
שי אלון, ראש המועצה.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il