מועצה מקומית בית אל
 

 

פיקוח עירוני

אחראי רישוי ופיקוח - דורון עוז

משרד: 02-9700554

פקס: 15329700515

דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il