מועצה מקומית בית אל
 

 

פיקוח עירוני

אחראי רישוי ופיקוח - דורון עוז

משרד: 02-9700554

פקס: 02-9700529

דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

חוקי העזר: לעיון בחוקי העזר העירוניים נא להקיש על לחיץ "חוקי העזר" ברשימת הנושאים בימין הדף.

לצפיה בהוראות לבניה במועצה לחצו כאן

 

מידע בעניין חוק להסדרת פיקוח על כלבים

1. לחוק להסדרת פיקוח על כלבים הקלק כאן

2. לתקנות- להסדרת פיקוח על כלבים הקלק כאן

3. לתקנות- יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים הקלק כאן

4. לתקנות הכלבת הקלק כאן

5. לעבירות מנהליות- קנסות הקלק כאן

 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il