טלפונים - תושבים

לעדכון האלפון נא לשלוח דוא"ל
לelanash@bet-el.muni.il

בחר אות: א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     ח     ט     י     כ     ל     מ     נ     ס     ע     פ     צ     ק     ר     ש     ת   
שם משפחהשם פרטיכתובתת#ד#טלפון ביתנייד אישנייד אישה
לאוןאריאל ואיילתחרובית 51486481425052-7265691054-5780157
לאופרטוביה וחנהמעגלי הראי"ה 712759973143054-6270052 054-6270032
לב אביהואדי 4014105055-6631140
לב-אריזאב ואביגילחיבת ציון 51004054-7717585
לב-הרמריםמעוז צור 54019978586
לב-יונהאליעזר ופסיהסופה 9809973190050-5571008
לביאאבי ונועהמעוז צור ו'/21639971182050-8754681054-4971183
לבלרועי ואורהערוגות הבושם 1 ב'052-6513645054-3305697
לבתקיןיהודההואדי 475 א'1329978261054-7280807
להנגהאלדניאל וניליהואדי 4103689972554054-2398093054-2398092
לואיסגלעד ועטרהאבן פינה 1706/212899971443050-9971443
לואיסחיים ורעותהואדי 4435419979030054-2085486054-9905507
לוביןידידההתחייה 112389971824
לוביןשולמיתהתחייה 112389974139
לוברחגי ותחיהדרך החלוצים 1210939978263
לוגסייוסף חי ורעותפסגת יעקב 217542054-8824593054-6858473
לוונטהלאלעזר ורחלייהודה המכבי 10/3053-3334930050-7782927
לוזוןבנימין ויעלארץ חמדה 3812819975420
לוזוןיהודה ואלקהבן יהודה 1101281054-3006459052-5110048
לוטווקישי ורננהיהודה המכבי 141118052-3003250
לויאברהם ויעל6258281050-4466337050-4466338
לויאברהם ושרוןהואדי 9101113052-4046666054-7871101
לוי אבשלום וחנימבוא הדס3319979473050-6743200
לויאלי ורחלדרך החלוצים1589975692
לויברוך וורדהתאנה 310749975282
לוידניאל וקלודמי מרום 3010979973101
לויחנניה ואופירהכינור דוד 1613059978991052-7444327
לויידידיה ורותהרב נריה 1052-5802713055-6664947
לוייחזקאל ותרצהחרובית 41609973525052-2743003 052-4687708
לוימישאל ואילתיותם 812649972273
לוימשה יעקבדרך החלוצים 311445054-8425215
לוינתנאל ומיכלארץ חמדה 2840019976665052-8965454052-5666755
לוירחלחלמיש 3/512269972664050-6558225
לוירפאל ויערהמבוא הדס4040054-4266967052-3392960
לוישלמה ואורהדרור 511139973545
לוישמעון ויהודיתדקלה 41619973527050-8504774054-2328789
לוי חננאל וימיתמעגלי הראי"ה 119932142
לויאןיוסף וליאורהארץ חמדה 1912959975578
לויןאלחנן ויפעתיהודה המכבי 1811269978756
לויןיוסף ברוך ומרים בן יהודה 1071206054-8055973054-7808633
לויןמרדכי וטליליבי במזרח 41629975782054-4892450054-4892453
לוסטיגזכריה ולאהדרך החלוצים 253829975337054-4889381
לזרנועם והדס תורה ועבודה 9561052-6886022054-3119098
לזרוביץיהודה וחיהשאול המלך 5 40139605336052-3822711052-8802744
לחיאנישלמה ונצחיהמבוא הדס 1049992957
ליאוראלקנה ודנהתורה ועבודה 34639709483050-5307683
ליאורזרחיה ואילתתמר 313439975071050-6229409050-8760552
ליבוביץניסן ברוך ורחלתורה ועבודה 15589978832054-6799096054-6799894
ליבמןישראל ושירהחלמיש 53409972350054-6758844
ליבסקינדזאב ולאהמעגלי הראי"ה 910049973412050-7244046
ליבריעקב ורחליהודה המכבי 2411679974377
ליברמןאיתמר וגליתיהודה המכבי 2013529972698054-3055061054-3055062
ליברמןיעקב ויפהאבשלום 11659973656054-7685526
לייכטרדביר ושולמיתמעגלי הראי"ה 215689979067
ליןיוסי ורוחמהשלמה המלך 513419971167052-8982767
ליןמשה וציפורתמי מרום 2512579972582052-8084420
ליסטמןמנחם וטובהגבעת אסף 121055 052-4491601055-6655869
ליפשיץאחיה ואבישגארץ חמדה 911409978319
ליפשיץיחזקאל ורבקהמעוז צור ג'/4 4319978618
ליפשיץלביאהתדהר 21669973454052-5666278
ללושמשה וחוהמעוז צור ה'/77054-5473242
למפרטמשה ואסתרמעגלי הראי"ה 254041054-6713955
לנדוידוד ומיכלמבוא לבנה 31689975587
לנדוימידד ומעייןארץ חמדה 74919709653054-2849294
לנטסמןאלכסנדר כינור דוד 652/312589971298
לנקריאיילתגבעת אסף053-2803720
לנקרישלמה ושרהארץ חמדה13799975434052-6071009
לסקראריה ויפעתמעוז צור12029974014
לסקרשאול וזהבהגינת אגוז 6 א'3819709530052-8308248
לסרייורם ודבורהחלמיש 1707/410159971561052-9285349057-6455116
לקסאבישי ואסתרתורה ועבודה 11/3050-2024853055-6655602
לרנרטוביה ושריארץ חמדה 2010609973211
לרנרמשה ויפעתבן יהודה 1241060050-7229578052-6659048
לרנרעקביא וחניתה יהושפט המלך 21599976007054-5664441052-8846269
לררחגי ורעותהרב נריה 113659709737050-8751946050-8751947
לרנרעקביא וחניתה יהושפט המלך 29976007052-8846269159
לררחגי ורעותגבעת קרוילה9709737050-87519471365

בחר אות: א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     ח     ט     י     כ     ל     מ     נ     ס     ע     פ     צ     ק     ר     ש     ת   
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il