מועצה מקומית בית אל
 

 

טלפונים

לעדכון האלפון נא לשלוח דוא"ל
לelanash@bet-el.muni.ilמועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il