טלפונים - תושבים

לעדכון האלפון נא לשלוח דוא"ל
לelanash@bet-el.muni.il

בחר אות: א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     ח     ט     י     כ     ל     מ     נ     ס     ע     פ     צ     ק     ר     ש     ת   
שם משפחהשם פרטיכתובתת#ד#טלפון ביתנייד אישנייד אישה
דביולראבי תאנה 410859975425052-3299945052-3392795
דביראביעד וצביההתחייה 310689973252054-8108235054-8108234
דהאןאילן ומוריהגינת אגוז 4 ב'4129972638
דהאןאלעד ואושרתתל חיים2179978656054-6713994054-6713993
דהאןמיכאל ומירבשלמה המלך 312799973697
דהןאליהו ועדייהודה המכבי 1811879978890
דהןמשה ודבורהסופה 2879973364
דוברוביצראבישי וחרות בן יהודה 1301106054-6447767054-4464760
דודאליהו ונגהיהושפט המלך 510759709680
דודיאיר ורוניתכינור דוד 312429975353054-6713851050-6207037  
דוורקדוד וחנהתמר 213789975475
דוכןטוביה ומוריהיהודה המכבי 8055-6673533054-4523734
דוכןמיכאל ודבורימשכנות בית-אל 481/1113629973210054-7504956
דוכןשלמה וקלודמי מרום 2910489973533
דוקסיעקב מאיר מעוז צור ב'/55169972740050-4122606
דידובסקיישראל ושפרהיהודה המכבי 20/21077050-7267774052-8808533
דימנטישראל ועדנהמעגלי הראי"ה 21/211249973675054-2339417054-7973675
דימנטמןאפרים ואוריהיהודה המכבי 16054-2322102
דימניקערן וברוריהפסגת יעקב 2001275052-6426960054-9105108
דימרייונתן ואסתרמי מרום 2411029973171
דינקביץ'יוסף ושני יהודיתארץ חמדה 24   14299974422054-3380914058-4444196
דיקשטייןידידיה ואוריהדרור 7546050-2290054054-6566975
דןהרבי ודביתאנה 711019709021050-9836429052-3919328
דנה יהודה ומיכלרימון 11849971305054-6713921
דנה-פיקארבנימין וקלירתאנה 5899709105
דנוןברוך וגליתסופה 7445 055-6609614050-5909614 
דרדיקאריה ואסתרשלמה המלך 212049973043054-8184743
דרדיקמשה ושירההרב נריה 6/14959971710
דרהםמאיר ולבנה דרך החלוצים 27909973444
דרומיאסף וניליברקת 413319973296058-6997329
דרייאליאב והדרכינור דוד 3052-7203390052-8119569
דרייזיןשלמה ומיכלחלמיש 413499974105
דריינוףאביחי וחןבן יהודה 1021028054-6748640054-6748649
דריינוףיהונתן ורינתדרך החלוצים 25/11499979973050-4235008052-6973157
דריינוףמאיר ורחלמי מרום 410289973450
דרייפוסנתן ורוזיברוש 1919973215
דרעיאברהם וקרולקטלב 21779975068052-9454719050-9975067
דרעידוד ורויטליפה נוף 9939973147
דרעילבנה פולטארץ חמדה789978798
דשבסקייצחק וחנהפסגת יעקב 230122054-7804658054-6296657

בחר אות: א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     ח     ט     י     כ     ל     מ     נ     ס     ע     פ     צ     ק     ר     ש     ת   
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il