מועצה מקומית בית אל
 

 

בריכה

נמשכת ההרשמה לעונת הרחצה תשע"ז כולל עונה פלוס! 

ניתן להוריד טופס הרשמה (מצד ימן למטה)

 קבצים מצורפים
קובץ1: טופס רישום
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il