מועצה מקומית בית אל
 

 

בריכה

 

בריכת שחיה בית אל - עונה פלוס
עד כ"ב בכסלו תשע"ט 30.11.2018

השחיה למנויים בלבד!

הערה: ביום הבחירות הבריכה תהיה פתוחה במתכונת עונה פלוס.

 

שעות שחיה לגברים
בוקר: ימים א', ג', ה'  שעות: 6:30 - 9:00
ערב:  ימים ב', ד'      שעות 19:00 - 21:00
יום שישי: 11:00 - 13:00

 

שעות שחיה לנשים
בוקר
: ימים ב', ד', ו'  שעות: 6:30 - 9:00
ערב:  ימים א', ג', ה' שעות 19:00 - 21:00

 קבצים מצורפים
קובץ1: טופס רישום
קובץ2: פרוספקט
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il