מועצה מקומית בית אל
 

 

ישיבות המועצה

פרוטוקול 6.2016

26/07/2016 - כ תמוז תשע"ו

פרוטוקול 5.2016

28/06/2016 - כב סיון תשע"ו

פרוטוקול 4.2016

31/05/2016 - כג אייר תשע"ו

פרוטוקול 3.2016

03/05/2016 - כה ניסן תשע"ו

פרוטוקול 2.2016

29/03/2016 - יט אדר ב תשע"ו

פרוטוקול 1.2016

23/02/2016 - יד אדר א תשע"ו

פרוטוקול 10.2015

22/12/2015 - י טבת תשע"ו

פרוטוקול 9.2015

01/12/2015 - יט כסלו תשע"ו
ישיבה בנושא תקציב 2016

פרוטוקול 8.2015

27/10/2015 - יד מרחשון תשע"ו

פרוטוקול 7.2015

25/08/2015 - י אלול תשע"ה

פרוטוקול 6.2015

21/07/2015 - ה אב תשע"ה

פרוטוקול 5.2015

07/07/2015 - כ תמוז תשע"ה

פרוטוקול 4.2015

26/05/2015 - ח סיון תשע"ה

<< 1 2 [3] 4 5 6 7 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il