מועצה מקומית בית אל
 

 

ישיבות המועצה

פרוטוקול 3.2015

28/04/2015 - ט אייר תשע"ה

פרוטוקול 2.2015

24/02/2015 - ה אדר תשע"ה

פרוטוקול 1.2015- תקציב

13/01/2015 - כב טבת תשע"ה

פרוטוקול 11.2014

13/01/2015 - כב טבת תשע"ה

פרוטוקול 12.2014

30/12/2014 - ח טבת תשע"ה

פרוטוקול 10.2014

26/11/2014 - ד כסלו תשע"ה

פרוטוקול 7.2014

02/11/2014 - ט מרחשון תשע"ה

פרוטוקול 8.2014

02/11/2014 - ט מרחשון תשע"ה

פרוטוקול 9.2014

02/11/2014 - ט מרחשון תשע"ה

פרוטוקול 6.2014

01/11/2014 - ח מרחשון תשע"ה

פרוטוקול 5.2014

29/04/2014 - כט ניסן תשע"ד

פרוטוקול 4.2014

06/04/2014 - ו ניסן תשע"ד

פרוטוקול 3.2014

18/03/2014 - טז אדר ב תשע"ד

<< 1 2 3 [4] 5 6 7 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il