ישיבות המועצה

פרוטוקול 1-2010

08/12/2010 - א טבת תשע"א

פרוטוקול 2-2010

08/12/2010 - א טבת תשע"א

פרוטוקול 3-2010

08/12/2010 - א טבת תשע"א

פרוטוקול 4-2010

08/12/2010 - א טבת תשע"א

פרוטוקול 5-2010

08/12/2010 - א טבת תשע"א

פרוטוקול 6-2010

08/12/2010 - א טבת תשע"א

פרוטוקול 7-2010

08/12/2010 - א טבת תשע"א

פרוטוקול 8-2010

25/11/2010 - יח כסלו תשע"א

<< 1 2 3 4 5 [6]
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il