מועצה מקומית בית אל
 

 

ישיבות המועצה

פרוטוקול 5.2012

12/07/2012 - כב תמוז תשע"ב

פרוטוקול 4.2012

14/06/2012 - כד סיון תשע"ב

פרוטוקול 3.2012

24/05/2012 - ג סיון תשע"ב

פרוטוקול 2.2012

19/04/2012 - כז ניסן תשע"ב

פרוטוקול 10.2011

29/12/2011 - ג טבת תשע"ב

פרוטוקול 9.2011

01/12/2011 - ה כסלו תשע"ב

פרוטוקול 8.2011

27/10/2011 - כט תשרי תשע"ב

פרוטוקול 7.2011

01/09/2011 - ב אלול תשע"א

פרוטוקול 6.2011

04/08/2011 - ד אב תשע"א

פרוטוקול 5.2011

28/07/2011 - כו תמוז תשע"א

פרוטוקול 4.2011

30/06/2011 - כח סיון תשע"א

פרוטוקול 3.2011

19/05/2011 - טו אייר תשע"א

פרוטוקול 2.2011

03/03/2011 - כז אדר א תשע"א

<< 1 2 3 4 5 [6] 7 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il