מועצה מקומית בית אל
 

 

הזמנה וסדר יום ישיבת מליאה

הזמנה וסדר יום לישיבת מליאה מתאריך 25.4.2017

25/04/2017 - כט ניסן תשע"ז

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il