מועצה מקומית בית אל
 

 

פרוטוקולים ועדות

פרוטוקול ועדת רווחה 7.5.2017

07/05/2017 - יא אייר תשע"ז

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il