מועצה מקומית בית אל
 

 

ד"וח כספי וד"וח ביקורת

דוח כספי מבוקר 2016

דוח ביקורת מפורט 2016

דוח כספי מבוקר 2015

דוח ביקורת מפורט 2015

דוח כספי שנתי מבוקר 2014

דוח ביקורת מפורט 2014

דוח כספי מבוקר 2013

דוח כספי שנתי מבוקר 2013

דוח כספי מבוקר 2012

דוח ביקורת מפורט 2012

דוח כספי שנתי מבוקר 2011

דוח ביקורת מפורט 2011

דוח ביקורת מפורט 2010

דוח כספי שנתי מבוקר 2010


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il