מועצה מקומית בית אל
 

 

רכש ופרוייקטים

מנהלת רכש ואחראית פרוייקטים

רותם יפה
טלפון: 02-9700543
פאקס: 1532-9700543 
דואל:  mazrechesh@bet-el.muni.il 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il