מועצה מקומית בית אל
 

 

מזכירות

מנכ"ל המועצה: שירה ליבמן
כתובת דוא"ל: mankal@bet-el.muni.il

מזכירת משאבי אנוש: הדס קליף
טלפון: 02-9700502
פקס: 1532-9700506
כתובת דוא"ל: enosh@bet-el.muni.il

מזכירה: אילנה שלו
טלפון: 02-9700506
פקס: 1532-9700506
כתובת דוא"ל: elanash@bet-el.muni.il

מנהלת רכש ואחראית פרוייקטים  - חוה מוסקוביץ
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543 
דוא"ל: chavam@bet-el.muni.il

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il