מועצה מקומית בית אל
 

 

בחירות

לבירור הזכאות לבחור ומקום ההצבעה

עדכון מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה

הודעה לבוחר

קישור לאתר הבחירות של משרד הפנים בכתובת

הודעה בדבר הגשת מועמדות לראשות המועצה ולמליאת המועצה


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il