מועצה מקומית בית אל
 

 

הפגנת תושבים מול משרד ראש הממשלה ביום שני כ"ו בסיון 19/6.

תחרות "קרייה יפה ומקיימת בישראל יפה" 2017

סרטון היערכות לרעידות אדמה

פיקוד העורף


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il