מועצה מקומית בית אל
 

 

גזברות

מחלקת גזברות אחראית על התפקוד השוטף של המועצה מבחינה כלכלית, תוך ניהול מאוזן של תקציב המועצה.
טלפון: 02-9700504
פקס: 02-6544746

גזבר : ליאור בן טריה
gizbar@bet-el.muni.il 

מזכירת גזבר: רותם יפה
mazrechesh@bet-el.muni.il
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543

תקציבים : דניאלה שהואט
taktziv@bet-el.muni.il 
טלפון: 02-9700541
פקס: 02-6544746

הנהלת חשבונות וספקים: טוביה אנסבכר
טלפון: 02-9700509
tuviaa@bet-el.muni.il

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il