מועצה מקומית בית אל
 

 

בית דין לממונות

ביה"ד פועל ע"פ עקרונות ההלכה, ולפסיקותיו יש תוקף גם ע"פ החוק (חוק הבוררות), והן ניתנות לאכיפה ע"י הרשויות, במקרה הצורך.


 
בית הדין לממונות בית אל פועל לפתרון חילוקי דעות שהתגלעו בין תושבי הישוב.

דרכי הפניה לבית הדין לשם פתיחת תיק:

ניתן להוריד את הטפסים המצורפים בדף זה למטה, לפעול ע"פ ההנחיות שבדף המידע המצורף, ולשלוח אל תא הדוא"ל שלנו

שכתובתו: BDIN613@GMAIL.COM

לאחר שיפתח תיק - ייקבע תאריך לדיון, במסגרתו יוזמנו הצדדים לשטוח את טענותיהם.

בתא הדואר שצויין לעיל ניתן גם ליצור קשר בכל עניין עם מזכירות בית הדין.

 

בית הדין מאחל לכל תושבי בית אל חיים של שלום ואחוה בין איש לרעהו.

יהי רצון  שיתקיים בנו מאמר הכתוב: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"

אמן כן יהי רצון.

 קבצים מצורפים
קובץ1: דף מידע כללי - בית הדין ופעולתו
קובץ2: כתב תביעה למילוי ושליחה לדוא"ל bdin613@gmail.com
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il