מועצה מקומית בית אל
 

 

מעמד האישה

יועצת ראש המועצה למעמד האישה

רותם יפה
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543 

מייל:




  
  


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il