מועצה מקומית בית אל
 

 

היחידה לביקור סדיר

תחומי פעילותה של היחידה לביקור סדיר הם: שיבוץ תלמידים במוסדות מתאימים ומניעת נשירתם,סיוע לתלמידים מתקשים, קשר ושיתוף פעולה עם מוסדות חינוך בבית אל ומחוצה לה,דיווח ממוחשב למשרד החינוך, וכן השבת נושרים למסגרות חינוך והפעלת מועדוניות בית ספריות ומשפחתיות.

 

אחראי:
יאיר חרל"פ
- קב"ס בנים
טלפון: 02-9700549
פקס: 02-9975792

ליאת כהן- קבסי"ת בנות

טלפון: 02-9700511
פקס:  02-9975792

 

 

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם צוותי מוסדות החינוך, מתנ"ס, מחלקת רווחה וקידום נוער בית-אל.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il